FAQ (veelvuldig gestelde vragen) (28)

Aanmelden lidmaatschap

 1. Hoe kan ik mijn praktijk aanmelden?

  Dit kan eenvoudig via de volgende link: https://zorgvergoeding.com/page/120/aanmelden-lidmaatschap

  Tags: aanmelden
 2. Mijn praktijk heeft meerdere locaties, betaal ik dan 1x het basistarief?

  Ja, wanneer een praktijk onder 1 naam actief is en vanuit 1 AGB-code declareert, betaalt u 1x contributie voor de praktijk als geheel.

  Indien er sprake is van een keten van praktijken die onder verschillende namen en praktijk-AGB-codes declareren, dan dient voor iedere praktijk (dus per AGB-code) een aparte aanmelding te worden gedaan. Per praktijk zal contributie in rekening gebracht worden.

  Tags: lokaties
 3. Waarom moet ik het aantal therapeuten doorgeven?

  Het maximale aantal aanvragen via de webservice is gekoppeld aan het aantal therapeuten. Daarom is het belangrijk om het juiste aantal therapeuten aan ons door te geven.

 4. Wat zijn de tarieven voor 2024?

  De tarieven zijn:
  Basistarief per praktijk AGB : 61.00 euro ex BTW per kalenderjaar
  Per therapeut: 3.50 euro ex BTW per kalenderjaar

 5. Waarom tarief per therapeut?

  Om de tarieven zo eerlijk en transparant mogelijk te maken hebben we geen staffel meer en ook geen bijdrage per vestiging meer. Hiermee komen we alle praktijken tegemoet die op meerdere locaties werken.

 6. Waarom in november al de factuur voor het komende jaar

  Dit komt omdat de informatie op de website en in de webservice per kalenderjaar is. We willen dat u vanaf begin januari over deze gegevens kunt beschikken en niet pas eind januari. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat uw account per 1 januari actief en dus betaald is.

 7. Kan ik ook gedurende het jaar lid worden?

  Ja dat kan. Lid worden gedurende het jaar geeft echter geen korting op het tarief.

 8. Kan ik opzeggen gedurende het kalenderjaar?

  Ja dat is mogelijk. Echter kan er geen restitutie van de overige maanden plaatsvinden. Het tarief is per kalenderjaar.

 9. Waar kan ik mijn praktijkgegevens aanpassen?

  Dit kan op https://www.zorgvergoeding.com/fact. Wij krijgen dan automatisch een bericht over veranderingen en stellen uw account op de juiste wijze in. Gelieve geen gegevens via de mail versturen.

 10. Waarom 2 wachtwoorden?

  We werken met 2 systemen, een klantenregistratie en het systeem van onze services (webservice en website). Beide hebben dezelfde inlognaam namelijk uw e-mailadres.
  Daar is bewust voor gekozen. Als u als praktijkhouder namelijk niet wilt, dat medewerkers in het klantensysteem zaken kunnen veranderen dan kan een verschil in wachtwoorden zinvol zijn.

 11. We werken samen in een administratie, hoeveel accounts hebbens we nodig?

  Alleen indien twee praktijken (vestigingen) eenzelfde praktijk-AGB hebben, kunnen de inloggegevens gelijk zijn (dus één account op Zorgvergoeding)

  Indien de praktijk-AGB’s verschillen, moeten de inloggegevens ook verschillen (en heeft dus iedere praktijk-AGB een apart account bij Zorgvergoeding)

De webservice met polisinformatie

 1. In welke gevallen is een polis bij Fysiovergoeding niet bekend

  Als er geen COV bij Vecozo is gedaan kan het zijn dat oudere informatie tevoorschijn komt, dus een Uzovicode en Pakketcode die in het lopende jaar niet meer bestaan.
  We maken op de besloten site onder 'Verzekeraar' bekend welke veranderingen er gelden voor het komende jaar met betrekking tot Uzovicodes
  Enkele softwarepakketten verzamelen polissen en slaan die op, waardoor in dit soort gevallen fouten ontstaan en u van onze database de mededeling krijgt dat die polis bij ons niet gevonden kan worden. Wij zorgen er voor dat we elk jaar eind januari onze gegevens zo goed mogelijk op orde hebben. Dus gaat het mis verwijzen we u naar uw softwareleverancier.
  Ergo: krijgt u die mededeling dan zal met een COV bij Vecozo de juiste gegevens opgehaald moeten worden. Uw softwareleverancier kan u daarin informeren.

 2. Kan ik inzien hoeveel behandelingen er zijn bij bedragpolissen

  Omrekenen van aantal behandelingen bij bedragpolissen binnen de webservice is niet haalbaar, omdat dat van meerdere factoren afhankelijk is als welke vorm van intake er gehanteerd wordt, een verlenging op eerdere behandeling en dan zonder intake, aan huis behandeling of bij specialisaties.
  We begrijpen dat het handig is om dat te weten binnen de webservice en hebben op de besloten website onder 'Tarieven' een speciaal pdf-overzicht gemaakt voor de verzekeringen onder CZ, VGZ en FBTO, u kunt die gewoon downloaden en printen.

 3. Wat wordt bedoeld met een daglimiet bij opvragen van polissen

  Om onze database te beveiligen en misbruik te voorkomen hebben we een daglimiet ingesteld. Het is ook niet toegestaan hele patientenbestanden in een keer van polisinformatie te voorzien. Ongeacht of softwarehuizen dit willen of niet, we hebben daar een overeenkomst mee dat men dat niet doet. Ook mag men onze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan toevoeging in de patientenkaart. Iedereen heeft bij de aanmelding ingestemd met onze Algemene Voorwaarden en moet zich dan daar ook aan houden.

  Iedere account heeft een limiet in het aantal aanvragen per etmaal voor polisinformatie vanuit de software. Bij de meeste softwarepakketten merkt u daar niets van maar het kan zijn dat toch ineens de limiet is bereikt en dan krijgt u de foutmelding daarover.

  Als u vaker melding van overschrijding ontvangt neem dan contact met ons op dan zoeken we eerst naar de oorzaak daarvan. In de regel moet u gebaseerd op het aantal therapeuten en grootte van uw praktijk uitkomen met wat wij hebben ingesteld. Daarom is het ook van belang dat u het juiste aantal therapeuten aan ons doorgeeft. Het kan echter zijn dat uw account ook door iemand anders gebruikt wordt, dus graag dan overleg. Geef nooit uw inloggegevens door aan derden.

 4. Kan ik inzien hoeveel een patiënt nog tegoed heeft uit zijn of haar polis?

  Nee, dat kan helaas niet, hoe handig dit ook moge zijn.
  Wij maken een polisdatabase aan de hand van de gegevens in Vecozo en van de zorgverzekeraars. Wij hebben geen online verbindingen met hen en dat zal men ook niet toestaan. In het kader van privacy en veiligheid is het dus geen haalbare kaart om dat te kunnen realiseren.
  Vraag uw patiënt hoe veel behandelingen die al gehad heeft of laat hem/haar dat zelf opvragen bij zijn zorgverzekeraar. Als u dat laatste doet krijgt u (terecht ook) geen antwoord.

 5. Hoe kan het zijn dat ik zoveel 'missers' heb en wat doe ik daar aan?

  Je mag er op vertrouwen dat onze database dezelfde polissen bevatten als bij Vecozo. De eerste maand van het jaar is daarin nog instabiel, maar daarna moet dat goed gaan. We doen dan maandelijks een update om te zien of er nog mutaties zijn.
  Het is zo dat er vaak polissen bij patiënten staan ingepland die het lopend jaar niet meer bestaan. Ook kan het zijn dat je patiënt ergens anders is verzekerd. We kunnen dat inzien in de opvragingen, die we zeker in het begin van het jaar bijna dagelijks even bekijken. We zien merkwaardig genoeg nog heel vaak oude niet bestaande uzovicodes en ook pakketcodes. Dat is altijd een gevoelg van het feit dat de COV niet goed heeft plaatsgevonden. De combinatie COV bij Vecozo gevolgd door een check in onze database geeft de nieuwste informatie.
  Per softwarepakket kan de werkwijze daarin verschillen overigens en ook dat komen we in de gegevens tegen.

 6. De helpdesk van de verzekeraar beweert een andere vergoeding, wie heeft nu gelijk?

  In de regel werken wij samen met de productspecialisten van alle verzekeraars en dat is onze enige ingang. Wij zullen nooit een helpdeskmedewerker om informatie vragen, we hebben de ervaring dat die er vaak naast zitten.
  Maar natuurloijk kunnen we ook fouten maken en zullen dan in specifieke gevallen contact leggen met onze achterban en dan zullen we uiteraard corrigeren waar dat moet.
  Als u ons hierover een mail stuurt en Uzovicode en Pakketcode staat er niet bij zullen we die mail niet beantwoorden.
  U vindt een link met een vraagformuliertje voor dit specifieke doel onderin onze website.

 7. Kunnen tandartspolissen niet weggefilterd worden?

  Tuurlijk kan dat, bij de meeste softwarehuizen wordt dat al gedaan. In onze database hebben we de volgende indeling:

  • BV  -  basisverzekering
  • AV  -  aanvullende verzekering met FT of OT
  • TV  -  pure tandartsverzekering

  Bij Vecozo is die indeling niet gebruikt en zijn zuivere tandartspolissen ook vaak als AV aangeduid, maar als softwarehuizen onze informatie gebruiken kun je natuurlijk wegfilteren wat niet relevant is.
  Dit probleem vindt u op dit moment nog bij Intramed, als u vanuit de verwijzing of de agenda checkt. Kan zijn dat u dan de AV over het hoofd ziet dan. Ga dan altijd via F3 even de patiëntenkaart in en kijk onder het 2e tabblad 'Financieel/Mailing'. Daar vindt u alle beschikbare polissen.

Service werkt niet

 1. Aanvraag mislukt: webservice niet actief. Mogelijk door foute inlogcodes

  U heeft de inloggegevens gewijzigd.
  Uw e-mailadres is de gebruikersnaam. Gebruik het wachtwoord voor services en niet het wachtwoord voor de klantomgeving

 2. Aanvraag mislukt: webservice niet actief. Mogelijk door nog niet betaalde nota

  Dit is van toepassing wanneer u zich heeft aangemeld maar de factuur nog niet heeft voldaan. Zodra de factuur betaald is werkt de service.
  Bij het verlengen van onze service in november kan het voorkomen dat u deze melding ziet verschijnen, ook wanneer u betaald heeft. Een oorzaak kan zijn dat u het wachtwoord van uw klantomgeving na betaling heeft ingevuld in uw praktijksoftware.
  De oplossing is het wachtwoord voor de service invullen in uw praktijksoftware

 3. Geen geldige polisinformatie beschikbaar

  Mogelijke oorzaken zijn:
  - foutieve inloggegevens
  - foutieve en/of oude Uzovicodes

  Oplossing:
  - juiste inloggegevens gebruiken. Deze kunt u eenvoudig controleren en/of aanpassen via https://www.zorgvergoeding.com/fact
  - controleer of u een juiste uzovicode gebruikt. Alle geldige uzovicodes en pakketcodes kunt u eenvoudig controleren via Polischeck - Fysiovergoeding.nl of Polischeck - Ergovergoeding.nl

 4. Aanvraag mislukt: Geen GEBRUIKERSNAAM gevonden

  Uw gebruikersnaam is niet juist. Vul het juiste e-mailadres in uw praktijksoftware.

 5. Aanvraag mislukt: Geen WACHTWOORD gevonden

  U gebruikt niet het juiste wachtwoord. Vul het wachtwoord voor de service in. Dit is niet het wachtwoord voor uw klantomgeving.
  Het wachtwoord voor de service vind u via https://www.zorgvergoeding.com/fact

 6. Aanvraag mislukt: Geen UZOVI code gevonden

  Controleer of u een juiste uzovicode gebruikt. Alle geldige uzovicodes en pakketcodes kunt u eenvoudig controleren via Polischeck - Fysiovergoeding.nl of Polischeck - Ergovergoeding.nl

 7. Aanvraag mislukt: Geen PAKKETCODE gevonden

  Controleer of u een juiste pakketcode gebruikt. Alle geldige uzovicodes en pakketcodes kunt u eenvoudig controleren via Polischeck - Fysiovergoeding.nl of Polischeck - Ergovergoeding.nl

 8. Aanvraag mislukt: Polis onbekend, heeft u wel een COV-check uitgevoerd? Fysiovergoeding loopt sinds 2013 gelijk op met Vecozo

  De polis die u opvraagt bestaat niet (meer). Waarschijnlijk een oude Uzovicode of een pakket wat niet meer bestaat. We werken onze database maandelijks bij a.h.v de actieve verzekeringspakketten binnen Vecozo.
  Sluit oude behandelepisodes af en doe dan opnieuw een COV

 9. Aanvraag mislukt: U vraagt meer polissen aan dan is toegestaan volgens uw contract

  Ieder account heeft een limiet in het aantal aanvragen per etmaal voor polisinformatie vanuit de software. Bij de meeste softwarepaketten merkt u daar niets van maar het kan zijn dat toch ineens de limiet is bereikt en dan krijgt u de foutmelding daarover.
  Als u vaker melding van overschrijding ontvangt neem dan contact met ons op dan zoeken we eerst naar de oorzaak daarvan. In de regel moet u gebaseerd op het aantal therapeuten en grootte van uw praktijk uitkomen met wat wij hebben ingesteld. Daarom is het ook van belang dat u het juiste aantal therapeuten aan ons doorgeeft.
  Het kan echter zijn dat uw account ook door iemand anders gebruikt wordt, dus graag dan overleg. Geef nooit uw inloggegevens door aan derden

 10. Ik weet mijn wachtwoord niet meer

  We werken met 2 systemen, een klantenregistratie en het systeem van onze services, beide hebben dezelfde inlognaam namelijk uw emailadres

  Klantregistratie: U komt daar via https://zorgvergoeding.com/fact
  Daarin staan de gegevens van uw praktijk/instelling, die u heeft ingevoerd bij uw aanmelding bij Zorgvergoeding. 
  Als u bent ingelogd ziet u direct boven in het menu een mogelijkheid 'Wijzig wachtwoord" en dat is alleen van toepassing op de toegang tot dit klantregistratiesysteem en dus niet op de services !!
  Bent u het wachtwoord kwijt, klik dan op 'wachtwoord vergeten'.  Na het aanmaken van een nieuw wachtwoord voor het verandert het wachtwoord voor de services niet. Dit nieuwe wachtwoord dus niet in uw praktijksoftware zetten!

  Onze services: U komt daar via https://fysiovergoeding.nl
  Onze services bestaan uit de toegang tot de besloten website en een webservicekoppeling tussen uw software en onze database met polisinformatie.
  Het wachtwoord hiervan staat vermeld in uw 'Accountgegevens' in het klantregistratiesysteem. Onder 'Mijn gegevens' kunt u het vinden en eventueel aanpassen.
  Let op: Vergeet daarna niet om dat dan ook in uw software aan te passen, anders werkt die koppeling naar de polisdatabase niet meer.